pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

informační zprávy ICMPv6 • je jich větší počet, například: • ICMPv6 Echo Request a Echo Reply • fungují obdobně jako u ICMPv4 • ICMPv6 Router Advertisement a Router Solicitation • jako u ICMPv4: „inzerát“ o existenci směrovače a výzva „je zde směrovač?“ • ICMPv6 Neighbor Advertisement a Neighbor Solicitation • obdobně (jako pro směrovače), ale pro koncové uzly (hosts) • ICMPv6 Redirect • jako u ICMPv4: reakce na nesprávné směrování • rozdíl: v ICMPv4 je to chybové hlášení (v reakci na chybu), zde informačnízpráva • ICMPv6 Router Renumbering • specialita v6: možnost změny prefixu (síťové části IPv6 adresy) • a ještě mohou být kombinovány s volitelnými doplňky (options) • které obsahují např. linkovou adresu, síťový prefix, hodnotu MTU apod.