pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

rozšiřující hlavička pro směrování • umožnuje: • mobilitu • Routing Type = 2 • v hlavičce smí být jen 1IPv6 adresa • dočasná adresa mobilního uzlu • paket je pak fakticky doručen nejprve na dočasnou adresu mobilního uzlu • source routing • Routing Type = 0 • v hlavičce je posloupnost IPv6 adres, přes které má paket projít • podle RFC 5095 (2007) se již nemá používat, směrovače mají zahazovat • důvodem je možnost zneužití – snadné generování velkých datových toků, které může využít útočník