pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

Hop-by-Hop & Destination Options • mají proměnnou délku • jsou zamýšleny jako „zadní vrátka“ • pro nejrůznější budoucí rozšíření (na která nebylo pamatována již při návrhu IPv6) • Hop-by-Hop Options • hlavička je na začátku řetězce rozšiřujících hlaviček (předchozí Next Header = 0) • je určena pro „každý uzel na cestě“ – hlavně pro všechny směrovače • Destination Options • týká se koncového příjemce (předchozí Next Header = 60) • a také směrovačů („průchozích uzlů“), předepsaných v rámci source routingu • zatím je definováno jen málo možností, například: • upozornění směrovači • pokyn směrovači, aby detailněji zkoumal obsah přenášených dat • jumbo obsah (pro pakety, větší než 64 KB)