pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

přímé a nepřímé doručování • když uzel A odesílá IP datagram uzlu B, mohou nastat 2 různé případy: • uzel B se nachází ve stejnésítijako uzel A • pak se jedná o přímé doručování (direct delivery) • uzel A předá paket své vrstvě síťového rozhraní, k doručení přímo uzlu B • ke směrování (volbě směru, na síťové vrstvě) zde nedochází !!! • uzel B se nenachází ve stejnésítijako uzel A • pak se jedná o nepřímé doručování (indirect delivery) • uzel A musí najít „next hop“ • zjistit adresu směrovače S na cestě k uzlu B • dochází zde ke směrování, jako volbě směru dalšího přenosu • uzel A předá paket své vrstvě síťového rozhraní, k doručení uzlu S