pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

položka TTL • položka TTL chrání před zacyklením, funguje jako (klesající) čítač • tzv. hop count  (v IPv6 se jmenuje: Hop Limit) • odesilatel nastaví tuto položku na určitou počáteční hodnotu • při každém průchodu směrovačem se hodnota této položky sníží o 1 • pozor: kvůli tomu je nutné přepočítávat kontrolní součet hlavičky !!!! • pokud hodnota TTL klesne na 0, má směrovač právo datagram zahodit • má právo myslet si, že došlo k zacyklení • ale: má povinnost poslat o tom zprávu odesilateli datagramu • pomocí protokolu ICMP • ICMP zprávu Time Exceeded • další využití (traceroute): • vynulování položky TTL lze navodit záměrně • počátečním nastavením TTL na nízkou hodnotu, třeba jen na 1 • nejbližší další směrovač sníží TTL o 1, tedy na 0 – a pošle odesilateli ICMP zprávu Time Exceeded • odesilatel datagramu se z této zprávy dozví adresu „dalšího“ uzlu • takto může „vystopovat“ všechny uzly na cestě od sebe  (proto: trace route)