pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

hlavička IPv4 datagramu • má celkem 14 položek, z nichž: • 13 je povinných • dohromady mají velikost 20 bytů • minimální, současně obvyklá velikost hlavičky • 1 je volitelná • doplňky (Options) • údaje jsou do všech položek zapisovány podle konvence Big Endian • tj. „nejvýznamnější byte nejdříve“ • příklad: IP datagram velikosti 1500 bytů (0x5DC) • v konvenci Big Endian: