pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  57

PPP: Point-to-Point Protocol • do rámců protokolu SLIP lze vkládat pouze IP datagramy • není zde možnost vyjádřit, jakého typu je obsah rámce (proto: jen IP datagram) • protokol PPP (Point-to-Point Protocol) je podstatně „bohatší“ • je stále znakově orientovaným linkovým protokolem • tj. přenášená data chápe jako znaky, začátek a konec rámce označuje pomocí řídících znaků, transparenci dat zajišťuje pomocí vkládání znaků • podporuje řízení linkového spoje (používá protokol LCP, Line Control Protocol) • dokáže navazovat spojení na linkové vrstvě, ukončovat spojení, dohodnout s protistranou parametry • podporuje autentizaci (ověření identity) • podporuje více variant autentizace, např.: • PAP (Password Authentication Protocol) • CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) • podporuje vkládání síťových paketů různých druhů • dokáže rozlišit jejich druh (nemusí jít jen o IP datagramy) • vychází vstříc potřebám různých síťových technologií (např. jejich adresování) • pomocí „řídících protokolů“ (např. IPCP: Internet Protocol Control Protocol)