pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  56

SLIP: Serial Line IP • velmi jednoduchý (znakově orientovaný)  linkový protokol • inspirovaný potřebami přenosu po sériových linkách • například po telefonních linkách a modemech • předpokládá, že data jsou přenášena asynchronně • jako proud 8-bitových znaků • protokol SLIP: • rozděluje proud 8-bitových znaků na jednotlivé rámce • začátek a konec rámce vymezuje znakem END (0xC0, 11000000B) • musí zajišťovat i transparenci dat: • pokud se v těle rámce vyskytne END, je nahrazen dvojicí ESC (0xDB) a 0xDC • pokud se v těle rámce vyskytne ESC, je nahrazen dvojicí ESC(0xDB) a 0xDD