pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  54

IPv4 multicast • doručování datagramů • vyžaduje speciální techniky směrování • směrovače • musí mít informace o složení multicastových skupin • které se mohou průběžně měnit • musí mít informace o umístění uzlůzjednotlivých skupin • které se také může měnit • musí si budovat „distribuční stromy“ • podle kterých distribuuje datagramy uzlům v jednotlivých skupinách • duplikuje datagramy • když je doručuje více uzlům • musí dávat pozor, aby tak nečinilzbytečně • aby duplikoval co nejméně • co nejpozději …. • chování hostitelských počítačů • každý musí vědět, do kterých multicastových skupin je zařazen • tato informace musí korespondovat s informacemi, které mají k dispozici směrovače • protokol IGMP • Internet Group Management Protocol • je protokolem pro komunikaci mezi směrovači a hostitelskými počítači • pro potřeby správy multicastových skupin • sdílení informací o skupinách ačlenech • zprávy protokolu IGMP se vkládají do IP datagramů • obdobně, jako zprávy ICMP