pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  53

IPv4 multicast • připomenutí: • multicast(ing) je rozesílání od jednoho zdroje k více příjemcům • vyžaduje: • adresaci („skupinové“ adresy) • v IPv4 jde o adresy třídy D • adresují celé skupiny uzlů • správu multicastových skupin • vytváření  a rušení skupin • přidávání a odebírání uzlů atd., • pro IPv4 řeší protokol IGMPv4 • přenos datagramů • jejich směrování a doručování všem členům multicastových skupin • mají na starosti směrovače • je to pro ně komplikované !! • odesilatelem může být i uzel, který není členem multicastové skupiny • otázka vrstvy: • multicast lze realizovat na linkové vrstvě • relativně jednoduché doručování • všechny uzly jsou ve stejné síti • multicast lze realizovat na síťové vrstvě • doručování mnohem složitější • protože uzly ve stejné multicastové skupině se mohou nacházet v různých sítích !!!!