pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  51

zprávy protokolu DHCP • formát zpráv DHCP je rozšířením BOOTP • je stejný pro dotaz i odpověď • používá i stejný způsob šíření jako BOOTP • dotaz pomocí broadcastu, • odpověď pomocí unicastu (ARP) • odpověď pomocí broadcastu si uzel musí  explicitně vyžádat • vkládá se do UDP datagramů • využívá porty 67 a 68 (jako BOOTP) • DHCP zpráva má: • pevnou (a povinnou část), obsahuje mj. • rozlišení dotazu/odpovědi • ID transakce (pro spárování dotazu a odpovědi) • HW adresu klienta (jde-li o dotaz) • IP adresu, „pronajímanou“ klientovi (u odpovědi) • volitelnou rozšiřující část (DHCP Options), obsahuje: • všechny ostatní údaje, poskytované DHCP serverem • masku, časové pásmo, adresy směrovačů, adresy DNS serverů, ……