pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  50

adresní rozsahy DHCP a další info • DHCP server může mít k dispozici jeden nebo více adresních rozsahů • tzv. pools (scopes, ranges), ze kterých přiděluje (pronajímá) IP adresy • část z nich může být vyhrazena/rezervována, pro „ruční“ (manual) přidělení • a dynamicky se přidělují pouze adresy ze zbytku rozsahu • DHCP server může poskytovat svým klientům i další údaje, například: • masku sítě • místní časové pásmo • seznam směrovačů • které „vedou ven“ ze sítě klienta • poskytovány jsou jejich 32-bitové IP adresy, • pořadí  udává preferenci použití • seznam DNS serverů • pořadí vyjadřuje preferenci / prioritu • DNS jméno uzlu (klienta) a doménu • jméno a velikost souboru s boot image • server přesného času (time server) • ……