pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

IPv4 datagram a jeho formát • datagram má dvě hlavní části: • hlavičku (header) • proměnné velikosti: minimum je 20 B, ale může být větší • je nutný explicitní údaj o délce hlavičky: • IHL (Internet Header Length), 4 bity, v násobcích 4 bytů • tělo, resp. datovou část (body, payload) • také proměnné velikosti • je nutný (další) údaj o velikosti • Total Length, 16 bitů, max. velikost 64 kB • zahrnuje jak tělo, tak i hlavičku • datagram naopak nemá: • patičku • s kontrolním součtem celého datagramu • kontrolní součet má pouze hlavička !!! • data v těle (nákladové části) nejsou kryta kontrolním součtem • jejich integritu si musí zajistit „ten, komu data patří“ (protokol vyšší vrstvy)