pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  49

chování DHCP klienta • DHCP klient prochází různými stavy a provádí různé úkony: • alokace: klient ještě nemá IP adresu a žádá DHCP server o „pronájem“ IP adresy • žádá o DHCP lease • realokace: klient již má „pronajatou“ svou IP adresu, ale snaží si tento pronájem potvrdit • například poté, co prošel rebootem či byl na nějakou dobu vypnut • ale ještě trvá doba předchozího „pronájmu“ • obnova: před koncem „pronájmu“ se klient snaží o jeho prodloužení • kontaktuje DHCP server se žádostí o prodloužení „pronájmu“ • začíná to zkoušet od poloviny stávajícího pronájmu (timer T1 = 50% lease time) • rebinding: snaží se získat pronájem stejné IP adresy od jiného DHCP serveru • pokud se nepodaří obnova (např. když je původní DHCP server nedostupný), snaží se uzel o získání stejné IP adresy od jiného serveru (timer T2 = 87,5% l.t.) • uvolnění: klient „vrací“ pronajatou IP adresu ještě před koncem jejího pronájmu