pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  47

protokol DHCP • protokol BOOTP přiřazuje IP adresy trvale (staticky) • jakmile uzel dostane přidělenu IP adresu, může ji používat libovolně dlouho • dnešní sítě potřebují přidělovat IP adresy dočasně (dynamicky) • na omezenou dobu – s možností následně přidělit stejnou IP adresu jinému uzlu • kvůli tomu, že koncové uzly se často „stěhují“ z jedné sítě do jiné sítě • protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) • je „evolucí“ protokolu BOOTP, navazuje na něj a využívá jeho principy fungování • DHCP může přidělovat IP adresy: • „ručně“ (manual allocation) • správce sítě předepíše, jakou IP adresu má dostat konkrétní uzel • a BOOTP mu ji vlastně jen předá • trvale (automatic allocation) • IP adresu určí DHCP server sám, apřidělí ji trvale • na neomezenou dobu • používá se jen výjimečně • lepší už je „ručně“ • dočasně (dynamic allocation) • IP adresu určí DHCP server sám, ale přidělí ji pouze na omezenou dobu