pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  45

protokol RARP vs. protokol BOOTP • nevýhody protokolu RARP: • je starý a velmi jednoduchý • funguje na síťové vrstvě • dotazy se šíří pomocí linkového broadcastu • nefunguje v sítích bez broadcastu • RARP server musí být v každé síti • dotazy „neprojdou“ do jiných sítí • obsah RARP serveru musí být nastaven manuálně • přiděluje se pouze IP adresa • a nikoli již další potřebné parametry • např. maska/prefix, adresa směrovače, ….. • BOOTP (Bootstrap Protocol) • novější (RFC 951, 1985) • funguje na aplikační vrstvě • využívá transportní protokol UDP • dotazy se šíří pomocí IP broadcastu • BOOTP server se může nacházet v jiné síti • resp. jeden BOOTP server může „obsluhovat“ více sítí • vznik protokolu motivován potřebami bezdiskových stanic • které potřebují získat tzv. boot image • dokáže přidělovat IP adresy i další údaje • ale nikoli samotný boot image • na něj poskytne jen odkaz, stanice si jej pak musí stáhnout pomocí protokolu TFTP (Trivial FTP)