pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  43

proxy ARP • existují situace, kdy: • uzly A a B se nachází ve stejné síti, A chce komunikovat s B přímo, ale • uzel B je „schován“ za jiným uzlem (uzlem C) a není pro A přímo dosažitelný • například: • je-li uzel B za „mobilním agentem“ • používá se při realizaci mobility uzlů v IP • je-li uzel B na spoji s extrémní latencí • například na druhé straně satelitního spoje • je-li uzel B za směrovačem • který spojuje dvě části téže sítě • resp. spojuje dva segmenty, ale chceme aby se jednalo o jednu síť • fungování proxy ARP (ARP proxying): • uzel C se chová, jako kdyby byl uzlem B • ve smyslu: odpovídá na ARP dotazy, které se týkají uzlu B • generuje ARP odpovědi, v nich místo HW adresy uzlu B uvádí svou HW adresu • následně také „dostává“ veškerý provoz, určený uzlu B • a měl by ho uzlu B přeposílat (a od něj přebírat provoz v opačném směru)