pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  42

zpracování ARP dotazu • výchozí situace: • uzel A zná IP adresu uzlu B, a potřebuje znát jeho HW adresu • postup: • uzel A se podívá do své ARP cache • pokud zde najde HW adresu k IP adrese uzlu B, končí • uzel A sestaví a rozešle (linkovým broadcastem) ARP zprávu s dotazem • vyplní v ní svou IP a HW adresu, a IP adresu uzlu B • každý uzel v síti zachytí ARP zprávu (vysílanou broadcastem), a: • vyjme ze zprávy vazbu (binding) mezi IP a HW adresu uzlu A • a pokud ji už má ve své ARP cache, tak ji osvěží (prodlouží její platnost) • zjistí, zda je uzlem B (zda IP adresa uzlu B je jeho IP adresou) • pokud ne, ARP zprávu zahodí a končí • uzel B: • si do své ARP cache zanese vazbu (binding) mezi IP a HW adresou uzlu A • nebo ji osvěží, pokud ji ve své ARP cache již měl • sestaví ARP zprávu s odpovědí a odešle ji cíleně (unicast-em) uzlu A • v dotazu přehodí Sender/Target, příznak Dotaz/Odpověď a vyplní svou HW adresu