pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

protokol ARP • do které vrstvy patří protokol ARP? • funguje jen v dané síti, nepřekračuje její hranice • kvůli tomu by měl patřit do vrstvy linkové, resp. vrstvy síťového rozhraní • ARP zprávy se vkládají do linkových rámců a přenáší v těchto rámcích • stejně jako IP datagramy • které mají Ethertyp 0x0800 • ARP má  Ethertyp 0x0806 • to řadí protokol ARP na síťovou vrstvu • formát ARP zprávy • je stejný pro dotaz i odpověď • rozlišuje se jen položkou Operation • 1= ARP dotaz, 2= ARP odpověď