pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

protokol ARP • ARP: Address Resolution Protocol • slouží potřebám převodu IP adres na HW (linkové) adresy • princip fungování • uzel A zná IP adresu uzlu B, a potřebuje znát jeho HW adresu • sestaví ARP zprávu, ve které uvede IP adresu uzlu B • a také svou IP a HW adresu • tuto ARP zprávu vloží do linkového rámce a pomocí (linkového) broadcastu rozešle jako dotaz po celé síti, ve které se nachází • uzel B rozpozná svou IP adresu a odpoví • sestaví ARP zprávu s odpovědí, ve které uvede svou HW adresu • tuto zprávu pošle již přímo (unicast-em) uzlu A