pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

utilita PING • slouží k testování dostupnosti a reakce síťových uzlů • jméno odvozeno od fungování sonaru (“ping“) • a má i „backronym“: Packet InterNet Groper • způsob fungování: • uzel, kde je utilita ping spuštěna, posílá série zpráv Echo cílovému uzlu • cílový uzel odpovídá zprávami Echo Reply • tyto odpovědi generuje již TCP/IP stack • vyhodnocuje se: • jak ztrátovost odpovědí, tak i jejich zpoždění (RTT, Round Trip Time) • a udává se jako minimální, střední a maximální hodnota • podpora Echo a Echo Reply: • dle RFC 1122 povinná • dnes: • je to považováno za možné bezpečnostní riziko