pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

informační a další ICMP zprávy • vedle chybových ICMP zpráv • které informují o chybách a problémech se zpracováním IP datagramů • existují také informační ICMP zprávy (a dotazy, výzvy a odpovědi) • které zprostředkovávají řádné fungování protokolu IP • například: • ICMP Echo (Request) a Echo Reply • testování dostupnosti: výzva a odpověď na ni • ICMP Router Advertisement a Router Solicitation • „inzerát“ o existenci směrovače, výzva: „je zde nějaký směrovač“ • podrobněji viz téma 7 • ICMP Timestamp (Request) a Timestamp Reply Messages • jeden uzel může požádat jiný uzel o sdělení jeho systémového času • ICMP Address Mask Request a Address Mask Reply • možnost vyžádat si síťovou masku od směrovače • ICMP Traceroute Message • efektivnější než pomocí TTL a Time Exceeded – ale