pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

další chybové ICMP zprávy • ICMP zpráva Redirect (Type=5) • signalizuje nesprávné (neoptimální) směrování • podrobněji viz problematika směrování – příjemce by se měl „poučit“ • ICMP zpráva Parameter Problem (Type=12) • obecná zpráva pro jakýkoli jiný problém • neříká o jaký problém jde, ale pouze kde je (v hlavičce datagramu) • Code=0: v položce Pointer je offset toho bytu hlavičky, který problém způsobuje • Code=1: v hlavičce chybí požadovaný doplněk (Option) • Code=2: špatná délka datagramu