pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

varianty traceroute • původní varianta traceroute: • „blokem dat“ je ICMP zpráva Echo (Request) • uzel A ji vkládal do IP datagramů s TTL nastaveným (nejprve) na 0 ……. • ale někde to nefungovalo (zprávy Time Exceeded se negenerovaly) • protože standardy říkají, že při zahazování IP datagramu s ICMP zprávou se další ICMP zprávy negenerují • později to bylo změněno na: „negenerují se při zahazování datagramu s chybovou ICMP zprávou • dodnes takto funguje traceroute v MS Windows • skrze utilitu tracert • modifikace: Van Jacobsonův traceroute • „blokem dat“ je UDP datagram • uzel A je posílá na neexistující čísla portů • na dostatečně vysoké číslo portu (od 33434 výše), které obvykle není používáno • přitom také postupně zvyšuje TTL • uzly „po cestě“ generují ICMP zprávu Time Exceeded • koncový uzel (uzel B) generuje ICMP zprávu Port Unreachable • nikoli zprávu Time Exceeded • takto funguje traceroute na unixových platformách