pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

traceroute • vyvolání ICMP zprávy Time Exceeded může být i záměrné • využívá se toho (například) pro zjišťování cesty  v síti (od uzlu A k uzlu B) • utilitou traceroute (ve Windows jen tracert) • postup: • pošle se „blok dat“ na adresu uzlu B, TTL se nejprve nastaví na 1 • nejbližší směrovač sníží TTL na 0, IP datagram (s UDP datagramem) zahodí a vrátí zpět zprávu ICMP Time Exceeded • díky čemuž se uzel A dozví adresu prvního směrovače „po cestě“ • posílají se další bloky dat, TTL se postupně zvyšuje o 1, vrací se Time Exceeded … • tím se postupně „odhalí“ celá cesta z A do B • standardně se dělají 3 pokusy, při kterých se také měří čas odezvy