pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

ICMP zpráva Time Exceeded • je generována ve dvou situacích: • když dojde k vynulování položky TTL v hlavičce IP datagramu • je to interpretováno jako zacyklení při směrování • do ICMP zprávy je vložen začátek „zacykleného rámce“ • jeho hlavička  + prvních 8 bytů • ICMP Message Code  je nastaven na 0 • když při sestavování fragmentů vyprší časový limit (a fragmenty nejsou všechny) • význam: nelze sestavit (celý) původní datagram • ICMP Message Code je nastaven na 1