pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

MTU Path Discovery • jde o postup, prostřednictvím kterého lze nalézt nejmenší MTU • na cestě (Path) mezi dvěma uzly (A a B) • připomenutí: • „výchozí“ uzel (A) zná pouze své „místní“ MTU • toto MTU je současně maximem MTU po celé cestě k B (Path MTU) • postup uzlu A: • X nastaví na velikost “místního“ MTU • uzel A připraví IP datagram velikosti X, nastaví mu příznak Don’t Fragment aodešle jej uzlu B • pokud A dostane zpět ICMP zprávu Destination Unreachable (Type 3), s podtypem (Code=4, tj. Fragmentation Needed), sníží X a jde zpět na bod 2 • uzel A se nedozví, kvůli jaké hodně MTU mělo dojít k fragmentaci • proto to musí „zkoušet“ • Path MTU má hodnotu X