pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

ICMP zpráva Destination Unreachable • je příkladem chybové ICMP zprávy • informuje o tom, že uzel (protokol IP) nemohl pokračovat v požadovaném zpracování IP datagramu a musel ho zahodit • typ ICMP zprávy je „Destination Unreachable“  (Type = 3) • důvodů, proč musel být IP datagram zahozen, může být celá řada • a jsou podrobněji rozvedeny v podtypu ICMP zprávy (položce Code), například: • Code=0: Network Unreachable • nelze pokračovat v přenosu do sítě určené v síťové části cílové adresy • Code=1: Host Unreachable • datagram byl doručen do cílové sítě, ale nelze ho předat cílovému uzlu v této síti