pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

ICMP zprávy • lze je dělit na: • chybové zprávy • informují o chybách, nejčastěji při zpracování IP datagramů • dotazy, výzvy, odpovědi a informační zprávy • informují o význačných skutečnostech, vznáší dotazy/podněty a reagují na ně • rozlišují se podle:     • ICMP Message Type, 8 bitů • (hlavní) typ ICMP  zprávy • ICMP Message Code, 8 bitů • podtyp, upřesňuje druh zprávy