pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

jak se přenáší ICMP zprávy? • zvolené řešení: • pro potřeby přenosu: • ICMP zprávy se vkládají do IP datagramů • a díky tomu je lze „dopravovat“ kamkoli • do libovolné sítě • pro potřeby zpracování (a implementace) • ICMP se považuje za součást síťové vrstvy • ale: • je to porušení konceptu vrstvových modelů • ICMP protokol by tak měl (správně) patřit na transportní vrstvu • a pak by nebyl implementován ve směrovačích • důvody jsou hlavně praktické • aby ICMP mohl fungovat a směrovače nemusely být multiprotokolové • výjimka: ICMP zprávy nejsou generovány • když je nesprávný kontrolní součet hlavičky IP datagramu, který „něco způsobil“ • protože chyba může být právě v adrese odesilatele IP datagramu • když musí být zahozen IP datagram obsahující ICMP zprávu