pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

problémy s fragmentací  • u doplňků (options) není jasné, jak s nimi naložit • každý doplněk má příznak, který specifikuje zda daný doplněk má být zkopírován i do jednotlivých fragmentů, nebo nikoli • připomenutí: • (u IPv4): fragmentovat může jak odesílající uzel, tak kterýkoli směrovač „po cestě“ • ale zpětné sestavení původního datagramu z fragmentů („de-fragmentaci“) provádí až koncový příjemce !!!! • problém: • zpětné sestavování (de-fragmentace) je složité a časově náročné • koncový příjemce musí čekat určitou dobu, zda dostane všechny fragmenty • mohou mu přicházet v různém pořadí, s různým zpožděním ….. • musí si je ukládat do vhodného bufferu a volit vhodnou dobu čekání • je to ve sporu s celkovým stylem fungování protokolu IP • ten funguje bezestavově, nemá (jinak) žádné časové limity, čekání atd. • pokud příjemci nepřijdou (do zvoleného časového limitu) všechny fragmenty, musí všechny dosud přijaté fragmenty zahodit • a odesilateli pošle ICMP zprávu Time Exceeded