pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

způsob fragmentace v IPv4 • příznaky fragmentace (Flags): • Don’t Fragment, 1 bit • požadavek na to, aby datagram nebyl fragmentován, i když by to bylo zapotřebí • v jeho přenosu pak ale nelze pokračovat • musí být zahozen • odesilateli datagramu je zaslána ICMP zpráva Destination Unreachable • někdy je tento stav vyvoláván záměrně, pro potřeby hledání Path MTU (nejmenšího MTU „po cestě“) • More Fragments, 1 bit • příznak, udávající zda jde o poslední fragment • 1 = nejde o poslední • 0 = jde o poslední • fragmentaci lze opakovat • fragmenty lze dále fragmentovat • pokud se opět nevejdou do linkového rámce