pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

způsob fragmentace v IPv4 • položka: • Fragmentation Offset, 13 bitů (nikoli 16 !!!) • udává offset (posun) začátku datové části fragmentu oproti datové části původního datagramu • v násobcích 8 bytů (64 bitů) • proto musí být velikost fragmentů zaokrouhlena na celistvé násobky 8 bytů • příklad: IP datagram o velikosti 4000 B, hlavička bez doplňků (tj. 20 B) • je třeba jej vložit do linkového rámce s MTU=1500 bytů