pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

charakteristika protokolu IPv4 • je univerzální • snaží se  fungovat  „nad vším“ • viz: IP over Everything • nevyužívá specifika přenosových technologií vrstvy síťového rozhraní • chce jen "společné minimum" • snaží se zakrýt odlišnosti • vytváří jednotné prostředí pro všechny aplikace („jednotnou pokličku“) • pracuje s virtuálními pakety • nemají ekvivalent v HW, musí se zpracovávat v SW • říká se jim IP datagramy • protože se přenáší nespojovaně • zatímco u IPv6 se hovoří o paketech • mají proměnnou velikost • problém: může docházet ke fragmentaci • je zaměřen na jednoduchost,  efektivnost a rychlost • je nespojovaný • nečísluje přenášené datagramy • negarantuje pořadí doručení • negarantuje dobu doručení • funguje jako nespolehlivý • negarantuje doručení • negarantuje nepoškozenost dat • nepoužívá potvrzení • nepodporuje řízení toku • je „síťově neutrální“ • pracuje stylem best effort • ke všem datům se chová stejně • nepodporuje QoS