pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

dosah MTU • hodnota parametru MTU se vztahuje pouze: • k danému rozhraní • důležité pro směrovače, každé jejich rozhraní může mít jiné MTU !! • k místnímu (linkovému) segmentu • různé linkové technologie (s různou velikostí linkového rámce) mohou být nasazeny i v jedné a téže síti • například: • Ethernet II: max. 1500 bytů • Ethernet 802.2+802.3: 1492 bytů • 802.11 (Wi-Fi): 7981 bytů • Path MTU („MTU po celé cestě“) • fakticky: minimum přes všechna MTU od zdrojového uzlu až po cílový • dá se zjistit pomocí postupu zvaného Path MTU Discovery • ale: nemusí vždy fungovat správně • kvůli nespojovanému způsobu fungování protokolu IP • skutečná data mohou být přenášena jinou cestou • garantované minimum Path MTU: • IPv4: 68 bytů  (RFC 791) • v praxi: 576 bytů • minimum, které musí zpracovat každý uzel (bez fragmentace) • IPv6: 1280 bytů