pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

problém fragmentace • prvotní příčina: • technologie vrstvy síťového rozhraní pracují s linkovými rámci omezené velikosti • do kterých se IP datagram nemusí vejít!! • řešení: • dělat IP datagramy jen tak velké, aby se do linkových rámců vešly • problém: • ne vždy je to možné (volit IP datagram dostatečně malý) • o velikosti IP datagramu rozhoduje: • protokol TCP, pokud jde o data přenášená tímto protokolem • aplikace, pokud jde o data přenášená protokolem UDP • „po cestě“ mohou být IP datagramy vkládány do linkových rámců různé velikosti • různé linkové technologie pracují s různě velkými rámci !!!