pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

volitelné doplňky (options) • mají vlastní (strukturovaný) formát • zahrnuje: • typ doplňku (Option Type), 1 byte • délku doplňku (Option Length), žádný nebo 1 byte • data doplňku (Option Data), žádný nebo více bytů • příklady doplňků • Record Route • zaznamenává, kudy datagram prochází • každý směrovač, přes který datagram prochází, vloží do jeho hlavičky svou IP adresu • Timestamp • zaznamenává čas průchodu jednotlivými směrovači • Source Routing • v hlavičce IP datagramu je vložena cesta (posloupnost směrovačů) • Strict Source Route: posloupnost směrovačů musí být přesně dodržena • Loose Source Route: na cestě mezi předepsanými směrovači může datagram přecházet i přes jiné směrovače • ale musí projít všemi směrovači na „source route“