pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

položka Header Checksum • problém (zatěžující implementaci IPv4): • obsah položky (hodnota kontrolního součtu) se musí přepočítávat • při každé změně položky TTL (tj. při každém průchodu směrovačem) • při každém překladu adres (NAT) • výpočet kontrolního součtu: • hlavička se interpretuje jako posloupnost 16-bitových slov • samotná položka Header Checksum se do výpočtu nezahrnuje • k součtu se připočítají přetoky audělá se z něj jedničkový doplněk • tj. invertují se jednotlivé bity součtu • výsledek (16 bitů) se zapíše do položky Header Checksum • ověření kontrolního součtu • počítá se včetně hodnoty položky Header Checksum • jinak je postup stejný • pokud vyjde 0, nedošlo ke změně • jiná hodnota = došlo ke změně • datagram může/musí být zahozen • ale: neodesílá se žádná ICMP zpráva • protože není záruka toho, že by došla správnému odesilateli • kvůli možnému poškození adresy odesilatele • položka Header Checksum zajišťuje integritu hlavičky • umožňuje detekovat případnou změnu  obsahu hlavičky