Přednáška na MFF UK Rodina protokolů TCP/IP, verze 3.0
Nová verze přednášky pro letní semestr školního roku 2012/2013
Vznik TCP/IP
o vzniku TCP/IP a postupném vývoji jeho architektury: myšlenka paketového přenosu, síť ARPAnet, požadavky na vznik nových protokolů, TCP verze 1, oddělení protokolu IP od TCP, protokol UDP, neexistující IPv5
Standardizace v TCP/IP
vývoj standardizace a Internet governance, orgány (ISOC, ICANN, IANA, IETF, IAB, IESG, ...), tradice dokumentů IEN a RFC, subsérie STD, FYI a BCP, dokumenty Internet Draft, vznik a vydání dokumentů RFC, úrovně zralosti RFC dokumentů
Architektura TCP/IP
síťový model TCP/IP, koncepce přenosových služeb a aplikací, důraz na internetworking, koncepce síťové vrstvy, koncepce transportní vrstvy, síťová neutralita, podpora kvality služeb, princip OTT
Adresování v TCP/IP, IP adresy verze 4P
o adresování a adresách na různých vrstvách: HW adresy, IP adresy, tranportní adresy, URI, URL, URN, URL schémata, koncepce IPv4 adres, třídy IPv4 adres (A, B a C), způsob distribuce IP adres, hrozící (vy)čerpání adresového prostoru IPv4 adres, dočasná opatření - subnetting, supernetting, privátní IP adresy, překlad adres (mechanismus NAT)
Protokol IPv4
celková koncepce protokolu IPv4, formát datagramu, položky hlavičky, způsob řešení fragmentace, protokol ICMP a jeho vztah k protokolu IPv4, ARP a překlad IP adres na HW adresy, RARP, BOOTP a DHCP, multicast a protokol IGMP, SLIP a PPP
IP směrování
o jednotlivých aspektech směrování - o přímém a nepřímém doručováníí, o základním algoritmu směrování v IP sítích, o směrovacích tabulkách a jajich optimalizaci, o autonomních systémech, o způsobu aktualizace směrovacích informací (protokoly RIP, OSPF)
IP adresy verze 6
důvody pro nové IP adresy, rozdělení adresního prostoru IPv6, globální individuální IPv6 adresy, lokální linkové a místní IPv6 adresy, unikátní lokální IPv6 adresy, skupinové a výběrové IPv6 adresy, povinné adresy uzlu, zóny a dosahy adres
Protokol IPv6
formát IPv6 paketu a jeho hlavičky - základní hlavička, rozšiřující položky, fragmentace v IPv6, ICMPv6, mechanismus IPv6 Neighbor Discovery, autokonfigurace
Transportní protokoly
o roli transportní vrstvy, o rozhraní k aplikacím, o tzv. socketech a principu práce s nimi, protokol UDP, podstata a fungování protokolu TCP

Otázky ke zkoušce [XLS]
Starší verze přednášky: