Přednáška na MFF UK Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.4
Toto je aktualizovaná verze přednášky pro letní semestr školního roku 2006/2007

Aktuální verzi přednášky (verzi 3.0) najdete zde.

Úvod
o vzniku TCP/IP, o standardizačním procesu a institucích, které se na něm podílí, problematika Internet governance, o správě TLD .cz, související vývoj
Architektura TCP/IP
o čtyřvrstvém síťovém modelu TCP/IP, o koncepci přenosových mechanismů a aplikací, o fungování na principu maximální snahy ale nezaručeného výsledku, o podpoře kvality služeb, o aplikacích ...
IP adresy
o původní koncepci IP adres členěných na třídy A, B a C, o způsobu jejich distribuce, o problémech s hrozícím vyčerpáním adresového prostoru IP adres a o řešení tohoto problému - o dočasných opatřeních, mezi které patří subnetting, mechanismus CIDR a technika NAT, PAT, o adresách v IPv6
DNS, Domain Name System
o doménách a symbolických doménových jménech, o name serverech a architektuře a fungování systému DNS, systém IDN (Internationalized Domain Names), alternativní systémy DNS, reverzní domény, systém ENUM
Protokol IP et. al.
o protokolu IP (Internet Protocol), který je základní přenosovým protokolem síťové vrstvy TCP/IP, a také o dalších protokolech, které s jeho existencí a fungováním souvisí: ICMP, IGMP, ARP
IP směrování
o jednotlivých aspektech směrování - o přímém a nepřímém směrování, o základním algoritmu směrování v IP sítích, o směrovacích tabulkách a jajich optimalizaci, o autonomních systémech, o způsobu aktualizace směrovacích informací (protokoly RIP, OSPF)
Transportní protokoly
o roli transportní vrstvy, o rozhraní k aplikacím, o tzv. socketech a principu práce s nimi, protokol UDP, podstata a fungování protokolu TCP, způsob řešení QoS na úrovni transportní vrstvy
TELNET, FTP a NFS
o základních aplikačních protokolech - TELNETu pro vzdálené přihlašování, FTP pro přenos souborů a NFS pro sdílení souborů
Elektronická pošta
o principech elektronické pošty v Internetu, o protokolu SMTP, o formátu dle RFC 822, o adresách a doručování dle MX záznamů, o standardu MIME
World Wide Web
o celkové koncepci a architektuře WWW, o jazyku HTML a protokolu HTTP.
VOIP, IP telefonie
o základních principech VOIP, řešení na bázi H.323, protokol SIP, protokol MGCP

Otázky ke zkoušce (XLS)