pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

dobře známé porty • význam některých portů je fixován – je apriorně dán (přidělen) • přiděluje IANA (ICANN) – je to všeobecně známo • dříve se zveřejňovalo v RFC (naposledy RFC 1700) • dnes pouze on-line, na adrese http://www.iana.org/assignments/port-numbers • jde o tzv. dobře známé porty (well-known ports) – jsou to porty 0-1023 – smysl: na těchto portech jsou poskytovány služby • existují též tzv. registrované porty – porty 1024-49151 – IANA nepřiděluje, pouze registruje jejich použití • ostatní porty (Dynamic, Private) – 49152 - 65535 – jsou používány volně,                       nejsou ani registrovány