pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

porty, čísla portů • entity aplikační vrstvy nejsou identifikovány přímo – ale pouze nepřímo, prostřednictvím tzv. portů • port – je přechodovým bodem mezi transportní a aplikační vrstvou – je identifikován číslem • to představuje relativní adresu v rámci uzlu – port si lze představit jako (obousměrnou) datovou strukturu typu fronta • z jedné strany se do ní vkládají data, z druhé strany odebírají – porty existují apriorně • nevznikají ani nezanikají, pouze se může měnit jejich využití (přidělení) • entity aplikační vrstvy (procesy, démoni, úlohy, …) se dynamicky "připojují" (asociují) k portům ….. – jedna entita může být asociována s více porty – s jedním portem NESMÍ být asociováno více entit