pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

klasické vs. "novější" TCP • fungování protokolu TCP je značně složité a vyvíjí se – zejména pokud jde o algoritmy potvrzování, řízení toku, předcházení zahlcení, ….. – i pokud jde o způsob výpočtu parametrů • timeoutů atd. • "classical TCP" – původní řešení, dosud popisované • existuje i řada "novějších" variant – které se liší použitými postupy, strategiemi, způsoby výpočtu …. • a jsou také různě vhodné pro různé prostředí – například pro rádiové přenosy, mobilní IP, vysokorychlostní přenosy …. – např.: • TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Vegas, TCP New Reno, TCP Hybla, TCP BIC, TCP CUBIC, ……