pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

formát TCP segmentu • HLEN – Header LENgth, velikost hlavičky v násobcích 32 bitů • kvůli volitelným položkám • URGENT POINTER – část přenesených dat je možné prohlásit za "přednostní data" • musí být nastaven příznak URG v CODE BITS • Window – "nabídka" velikosti okna • počet bytů které je příjemce schopen přijmout, navíc k právě přijatým – týká se "opačného směru" přenosu • než jsou přenášená data – max. velikost je 64 KB, po dohodě obou stran lze zvětšit • řeší se pomocí volitelných položek v záhlaví TCP segmentu