pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

ochrana před zahlcením • pozorování: – většina ztrát přenášených dat jde spíše na vrub zahlcení než chybám HW – transportní protokoly mohou nevhodným chováním důsledky ještě zhoršovat • tím že se snaží odesílat další data • přístup TCP – každou ztrátu dat chápe jako důsledek zahlcení • a nasazuje protiopatření (congestion control)* – po ztrátě paketu jej pošle znovu, ale neposílá další a čeká na potvrzení • tj. přechází z kontinuálního potvrzování na jednotlivé !! – nevysílá tolik dat, kolik mu umožňuje okénko!! – přijde-li potvrzení včas, odešle dvojnásobek dat a čeká na potvrzení • odešle dva pakety – takto postupuje dokud se nenarazí na omezení dané aktuální velikostí okénka • postupně se tak vrací na kontinuální potvrzování