pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

role transportní vrstvy • obecně: – přizpůsobuje možnosti nižších vrstev požadavkům vyšších vrstev – požadavky se mohou týkat: • spojovaného/nespojovaného charakteru komunikace • spolehlivosti • kvality služeb (QoS) • v TCP/IP: – přenosové mechanismy síťové vrstvy (protokol IP) jsou nespolehlivé a nespojované, bez podpory QoS – transportní vrstva řeší požadavky na : • spojovanou komunikaci • spolehlivost – transportní vrstva (dosud) neřeší: • požadavky aplikací na QoS • princip řešení v TCP/IP: – podpora spojovanosti a spolehlivosti je volitelná, aplikace si mohou svobodně vybrat – existují dva transportní protokoly: • TCP – funguje spojovaně a spolehlivě – mění to, co nabízí protokol IP • UDP – funguje  nespojovaně a nespolehlivě – nemění to, co nabízí protokol IP