pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

adaptivní opakování • idea: – TCP průběžně monitoruje přenosové zpoždění a podle něj mění délku časového intervalu, po který čeká na potvrzení • ve skutečnosti: – TCP monitoruje  "dobu obrátky" • nepozná přenosové zpoždění, ale sleduje za jak dlouho dostává odpovědi – TCP vyhodnocuje: • vážený průměr dob obrátky • rozptyl dob obrátky – "čekací dobu" TCP  vypočítává jako funkci váženého průměru a rozptylu • výsledný efekt: – "čekací doba" vychází "těsně nad" střední dobou obrátky • je-li doba obrátky konstantní, čekací doba se jí více přibližuje • jakmile se doba obrátky začíná měnit, čekací doba se zvětšuje – dobře to reaguje na: • prodlužování doby obrátky při "dávkách paketů" • zkrácení doby obrátky po odeslání dávky paketů