pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

protocol TCP (Transmission Control Protocol) • je velmi úspěšný: – dobře řeší poměrně složitý problém • funguje efektivně v sítích, které se významně liší svými vlastnostmi, např. přenosovým zpožděním • vlastnosti poskytovaných služeb: – spojovaný charakter • práce stylem: navaž spojení, posílej/přijímej, ukonči spojení – "plná" spolehlivost • protokol ošetřuje chyby při přenosech, duplicity, ztráty, garantuje pořadí doručování dat – dvoubodové spojení • vždy jen jeden příjemce a jeden odesilatel – řízení toku • přizpůsobuje se schopnostem příjemce – efektivní fungování přenosů • používá kontinuální potvrzování – ochrana před zahlcením • každou ztrátu dat interpretuje jako zahlcení  a reaguje změnou potvrzování – "stream interface" • vůči vyšším vrstvám vytváří iluzi bytové roury, přijímá i vydává data po bytech, nikoli po blocích – korektní navazování a ukončování spojení • zajišťuje, že obě strany souhlasí s navázáním spojení a že nedojde k deadlocku ani "ztrátám" pokusů o navázání • protokol zajistí že před ukončením spojení jsou přenesena všechna odeslaná data