pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

(volitelný) kontrolní součet (celého) UDP datagramu • kontrolní součet se počítá z celého UDP datagramu, doplněného o pseudohlavičku – ale tato pseudohlavička se nepřenáší, existuje jen pro potřebu výpočtu kontrolního součtu • smyslem je ochrana proti nesprávně doručeným datagramům – srovnání: protokol IP počítá kontrolní součet jen z hlavičky !!!! • kontrolní součet se počítá v jedničkovém doplňku – nulový kontrolní součet = samé jedničky (tzv. záporná nula) – žádný kontrolní součet  =  samé nuly (tzv. kladná nula)