pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

protokol UDP (User Datagram Protocol) • je maximálně jednoduchou nadstavbou nad protokolem IP – nemění základní vlastnosti protokolu IP – navíc poskytuje jen multiplexing/demultiplexing – má kontrolní součet který pokrývá hlavičku i data • kontrolní součet IP datagramu pokrývá pouze hlavičku • kontrolní součet UDP datagramu lze vypnout • protokol UDP používají takové aplikace, které potřebují co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci – UDP není zatížen velkou režií jako protokol TCP • vlastnosti UDP: – poskytuje nespolehlivé přenosové služby – funguje nespojovaně – vytváří iluzi blokového přenosu • přenáší UDP Datagramy • velikost bloku (datagramu): – taková, aby se vešla do IP datagramu (216 – 20 - 8) – v praxi se posílají velmi malé bloky, např. do 512 bytů – může být použit pro rozesílání • broadcast i multicast – u spojovaného protokolu to nejde) – komunikace je bezestavová • u TCP  je stavová